Verzending en levering

HELP IN SHIPPING & DELIVERY
  • Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. De landen waar de levering mogelijk is worden aangeboden wanneer u een leveringsadres ingeeft bij het afronden van u bestelling.
  • De levering gebeurt door tussenkomst van een door ons gekozen transportbedrijf op de leveringsplaats die u ons heeft aangegeven.
  • De levering in elk geval binnen de 30 dagen na ontvangst van de bestelling zal worden geleverd, behoudens bijzondere andersluidende vermelding op de website of overeenkomst met de cliënt of in geval van overmacht.
  • Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Queens Juwelen. Alle klachten met betrekking tot een gebrek van de geleverde goederen, een onjuistheid in de hoeveelheden of een verkeerde referentie ten opzichte van de op de site bevestigde bestelling, moeten na ontvangst van de goederen binnen een termijn van 2 werkdagen worden gemeld aan onze klantendienst. Deze clausule heeft geen invloed op het herroepingsrecht en de wettelijke garanties die u, indien van toepassing, in overeenstemming met deze voorwaarden geniet.
  • Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Queens Juwelen was geboden.
SCROLL UP